Bijbeluitleg.nl

Bijbel

Zonder Bijbel geen Bijbeluitleg. Het klinkt logisch, maar helaas is dit niet altijd de praktijk. Wij willen u graag aansporen om de Bijbel te openen en deze zelf te lezen en te bestuderen. Bij het bestuderen van de Bijbel, kunt u gebruik maken van enige richtlijnen: Bijbelstudierichtlijnen

Goed bruikbare Bijbels op het internet

De Bijbel lezen

De Bijbel bestuderen

  • De Herziene Statenvertaling met tekstverwijzingen
  • De Statenvertaling met concordantie
  • De interlineair Bible!(grondtekst+Engels)
  • De Statenvertaling met kanttekeningen
  • Engelstalig met concordantie en grondtekst