Bijbeluitleg.nl

Bijbelstudie


Bijbelstudie gaat een stap verder dan Bijbeluitleg , omdat men naast context ook naar grondtekst en parallelen kijkt. Met het studeren, onderzoekt men de grotere lijnen en verbanden in de Bijbel. Ook wordt door middel van Bijbelstudie vaak een leerstelling getoetst (zie Hand 17:11 en 2 Tim 3:16 ).

Belangrijke methodes zijn: Andere principes worden genoemd in de Bijbelstudierichtlijnen. God vragen om Zijn leiding in het verstaan van Zijn Woord kan in gebed en is belangrijk. Ook is het nodig om te weten dat we elkaar kunnen onderwijzen en opbouwen.


Tips voor Bijbelstudie

Er zijn vele hulpmiddelen beschikbaar om zelf de Bijbel te bestuderen.

Tekstverwijzingen

In de eerst plaats zijn er Bijbels met tekstverwijzingen. NBG51, Staten Vertaling en Herziene Staten Vertaling zijn Bijbels waar veel tekstverwijzingen in staan. Door de tekstverwijzingen op te zoeken en er naast te leggen, kan een goed beeld gevormd worden over hoe het geschrevene bedoeld is. Dit principe wordt veel toegepast in 'schrift met schrift vergelijken'. De Herziene Statenvertaling met tekstverwijzing(oranje bolletjes aanklikken). Tekstverwijzingen helpen ook bij het verbanden leggen tussen het Oude en Nieuwe Testament.

Hiernaast staat een voorbeeld van een tekstverwijzing in het programma van Online Bible.

Kanttekeningen

Er zijn Bijbels met kanttekeningen wat goed kan helpen bij het begrijpen wat er bedoeld is. Online staat bijvoorbeeld De Statenvertaling met kanttekeningen Ook zijn er vele boeken verkrijgbaar met achtergrond informatie.
Tekstverwijzing voorbeeld Online Bible
Voorbeeld tekstverwijzingen bij
'Lukas 6:5' in Online Bible

Strongnummering

Strongnummering is vernoemd naar de heer Strong. Hij heeft elk uniek woord in de grondtekst van de Bijbel een nummer gegeven. Bij elk nummer staan dan ook de verschillende betekenissen van het woord. Dit is een krachtig hulpmiddel om woordstudies te doen. Strongnummering is vaak onderdeel van verschillende Bijbelstudie computer programma's, zoals bij het volgende voorbeeld:
Strongnummer voorbeeld Online Bible
Voorbeeld Strongnummer van 'Heere' (2962) in Online Bible

Computer programma's

Bovenstaande voorbeeld is gemaakt met het programma Online Bible, die ook gratis basis versie beschikbaar stelt. Bij het aanschaffen van de complete versie is er toegang tot Strongnummering en grondteksten.

Er zijn er ook vele andere programma's die goed kunnen helpen bij het bestuderen van de Bijbel. Bijvoorbeeld het Engelstalige programma E-Sword.

Ook zijn er sites waarmee gemakkelijk de grondtekst bestudeerd kan worden, zoals: