Bijbeluitleg.nl

Bijbeluitleg

Bij het lezen van de Bijbel is het van groot belang om te begrijpen hoe het geschrevene bedoeld is. Te vaak worden teksten uit hun verband (context) gehaald en verkeerd toegepast. Dit toepassen van een Bijbeltekst in een eigen visie heet met een duur woord 'eisege' (inlegkunde) en dit doet geen recht aan de Bijbel. Hier tegenover staat 'exegese' en dat betekent 'Bijbeluitleg'. Hierbij laat men de Bijbel zoveel mogelijk spreken en probeert men zijn visie zoveel mogelijk los te laten.

Bij het begrijpen van de Bijbel worden doorgaans de volgende principes gehananteerd:
Exegese of eisegese


Algemeen

Nieuwe Testament

Bijbelstudierichtlijnen