Bijbeluitleg.nl

Uitgangspunt

Veelal is de vraag gesteld waar Bijbeluitleg.nl vanuit gaat. Deze site is niet gebonden is aan een denominatie. Het doel van Bijbeluitleg.nl is om zo dicht mogelijk bij het Woord te blijven. Deze site heeft tot doel om de Bijbel uit te leggen, zodat gelovigen worden toegerust en opgebouwd.
Uitgangspunten:

Email | Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van informatie op onze site, dan kunt u contact opnemen:

email Bijbeluitleg