Bijbeluitleg.nl

Downloads

Hieronder staan mp3 files van verschillende thema's. Verschillende zijn ook gekoppeld aan artikelen die op Bijbeluitleg zijn gepubliceerd.

Algemeen

Spreuken 8 & Jakobus 3 | Wijsheid - kenmerk van volwassenheid
Mattheus 24 | De wederkomst van Christus
Handelingen 2 | Petrus Prachtige Pinksterpreek

Praktisch geloofsleven

Hebreeen 11 | geloofsgetuigen
Noach | Voorbeeld in geloofsgehoorzaamheid en geloofsvertrouwen
Voorbede | Een praktische oproep
Zorgdragen | Een plicht van de gelovige

Oude Testament

1 Koningen 18 | Typologie in Elia deel 1
1 Koningen 19 | Typolgie in Elia deel 2
Jesaja 28 | Profetie over val van Israel
Jesaja 49 | Profetie over Christus
Psalm 40 | Profetie over het offer van Christus
Ruth | Een liefdesverhaal met betekenis