Bijbeluitleg.nl

Bijbeluitleg voor tieners

De tieners zijn vaak goed bekend met de Bijbelverhalen en zijn vaak toe aan thematische onderwerpen. Omdat het Lukas evangelie goed aansluit bij de tieners zijn daarvan 24 basis lessen opgenomen. Daarnaast worden de thema's breder genomen, zoals vervullingen van profetieen en leven uit geloof.

TienerBijbelstudie

Bijbellessen voor tieners

Het evangelie volgens Lukas

Les 1: Lukas 1:1-25 (Worddocument)
Les 2: Lukas 1:26-56 (Worddocument)
Les 3: Lukas 1:57-80 (Worddocument)
Les 4: Lukas 2:1-20 (Worddocument)
Les 5: Lukas 2:21-39 (Worddocument)
Les 6: Lukas 2:39-52 (Worddocument)
Les 7: Lukas 3:1-18 (Worddocument)
Les 8: Lukas 3:19-38 (Worddocument)
Les 9: Lukas 4:1-15 (Worddocument)
Les 10: Lukas 4:16-32 (Worddocument)
Les 11: Lukas 4:32-44 (Worddocument)
Les 12: Lukas 5:1-11 (Worddocument)
Les 13: Lukas 5:12-26 (Worddocument)
Les 14: Lukas 5:27-39 (Worddocument)
Les 15: Lukas 6:1-16 (Worddocument)
Les 16: Lukas 6:17-26 (Worddocument)
Les 17: Lukas 6:26-38 (Worddocument)
Les 18: Lukas 6:39-49 (Worddocument)
Les 19: Lukas 7:1-23 (Worddocument)
Les 20: Lukas 7:24-35 (Worddocument)
Les 21: Lukas 7:36-50 (Worddocument)
Les 22: Lukas 8:1-15 (Worddocument)
Les 23: Lukas 8:16-25 (Worddocument)
Les 24: Lukas 8:26-39 (Worddocument)

De profetieën over de Heere Jezus Christus (en de vervulling)

Cursus deel I: De vervulde profetieën over de Heere Jezus I (Worddocument)
Cursus deel II: De vervulde profetieën over de Heere Jezus II (Worddocument)
Cursus deel III: De vervulde profetieën over de Christus I (Worddocument)
Cursus deel IV: De vervulde profetieën over de Christus II (Worddocument)

Christus is ons voorbeeld

Cursus deel V: Christus ons voorbeeld I (Worddocument)
Cursus deel VI: Christus ons voorbeeld II Worddocument)

Bekering

Cursus deel VII: Bekering en wedergeboorte I (Worddocument)
Cursus deel VIIII: Bekering en wedergeboorte II (Worddocument)

De waterdoop

Cursus deel IX: Het dopen I (Worddocument)
Cursus deel X: Het dopen II (Worddocument)

Brood en Beker

Cursus deel XI: Brood en Beker I (Worddocument)
Cursus deel XII: Brood en Beker II (Worddocument)

Leven als christen | God dienen in de praktijk

Cursus deel XIII: Praktisch dienen I (Worddocument)
Cursus deel XIV: Praktisch dienen II (Worddocument)

Geloofsleven

Cursus deel XV: Geloofsleven I
Cursus deel XVI: Geloofsleven II

Onderlinge liefdeM

Cursus deel XVII: Onderlinge liefde I
Cursus deel XVIII: Onderlinge liefde II